jakub.swacha

Główny Organizator:

dr hab. prof. US Jakub Swacha

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, Polska

Email: jakub.swacha@usz.edu.pl