jakub.swacha

Tematem przewodnim wydarzenia „Gamifikacja i nauczanie programowania” stanowi zastosowanie gamifikacji do motywowania i zwiększania zaangażowania studentów do nauki programowania.

Dwa inauguracyjne wykłady stanowić będą wprowadzenie w problematykę nauczania programowania (dokona tego gość zaproszony – sam prof. M.M. Sysło) oraz gamifikacji. Następnie przedstawimy założenia, cele i uzyskane dotąd rezultaty (dedykowany nauczaniu programowania schemat gamifikacji oraz format opisu ćwiczeń programistycznych uwzględniający wymagania gamifikacji) realizowanego w ramach programu Erasmus+ projektu Framework for Gamified Programming Education.

Centralną część wydarzenia stanowić będzie konkurs „Wymarzona lekcja programowania”, w którym zespoły studentów przedstawią swoje własne wizje ulepszenia dydaktyki w tym obszarze. Na zakończenie przygotowano jeszcze jeden wykład merytoryczny – wygłosi go znany autor podręczników programowania Jerzy Grębosz – i ogłoszenie wyników konkursu z wręczeniem nagród.