jakub.swacha

Konkurs: Wymarzona lekcja programowania

Zachęcamy studentów kierunków informatycznych oraz uczniów klas szkół średnich o profilu informatycznym do udziału w zorganizowanym jako integralna część wydarzenia konkursie „Wymarzona lekcja programowania”.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły złożone z 4-5 studentów lub uczniów. Zadaniem jest przygotowanie maksymalnie 10-minutowej prezentacji i przedstawienie jej podczas wydarzenia jego uczestnikom.

Tematem prezentacji powinny być pomysły na uczynienie nauki programowania ciekawszą i łatwiejszą w przyjęciu dla uczniów i studentów. Mogą dotyczyć np. form nauczania i oceniania, sposobów motywowania do nauki, doboru przykładów do nauki, elementów urozmaicających naukę, czy wykorzystania specyficznych narzędzi i technik dydaktycznych.

Jury złożone z nauczycieli i wykładowców dokona wyboru laureatów uwzględniając trzy kryteria: oryginalność pomysłu, oczekiwane praktyczne efekty (tj. zarówno realność zastosowania w praktyce na szerszą skalę, jak i spodziewana poprawa) oraz jakość prezentacji. Przewiduje się maksymalnie trzy nagrody główne (uwzględniające wszystkie trzy kryteria) oraz po jednej nagrodzie specjalnej przyznawanej dla jednego zespołu najlepszego w danym kryterium.

Prezentacje mogą być przygotowane i wygłaszane w języku polskim lub angielskim. Mile widziane są także prezentacje przygotowane w jęz. angielskim i wygłaszane w języku polskim oraz prezentacje dwujęzyczne.

Laureaci konkursu

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Lista nagrodzonych zespołów.

Nagroda główna

T3CHN1KUM 1INF0RM4TYCZN3 SC1 (Technikum Informatycznie SCI)

 

II Nagroda

Spice Girls (Uniwersytet Szczeciński)

 

III Nagroda

Team -BAN 3 (Business Academy North)

 

Nagroda w kategorii Pomysł

Team -BAN 2 (Business Academy North)

 

Nagroda w kategorii Efekty praktyczne

Geeks and Freaks (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Nagroda w kategorii Jakość prezentacji

TI-SCI-IVA (Technikum Informatycznie SCI)

 

Nagroda specjalna Jury

Scr1ptK1tt13s (Technikum Informatycznie SCI)

 

Sponsorzy

Fundatorem nagród w postaci pakietów oprogramowania Bitdefender Internet Security i Bitdefender Mobile Security w konkursie Wymarzona lekcja programowania jest firma Marken Systemy Antywirusowe.