jakub.swacha

Goście specjalni

prof. dr hab. Maciej Marek Sysło

prof. dr hab. Maciej Marek Sysło – polski naukowiec, profesor, związany z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, matematyk (specjalność – teoria grafów, matematyka dyskretna, algorytmika, optymalizacja, dydaktyka informatyki), członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji

Jerzy Grębosz

dr hab.Jerzy Grębosz – Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, zakład Spektroskopii Jądrowej.
Autor publikacji z zakresu fizyki jądrowej i języka C++. Jego bestsellerowe książki – „Symfonia C++ Standard” oraz „Pasja C++” – stały się podręcznikami na wielu polskich uniwersytetach, a książka „Opus Magnum C++11” została nagrodzona w konkursie „Informatyczna Książka roku 2018”. Popularyzator nauki – wszechświat wyjaśnia w sposób kreatywny i niekonwencjonalny, między innymi poprzez widowiska artystyczne („Duch Fizyki”, „Klątwa Newtona”), filmy popularnonaukowe (nagradzane na przeglądach i festiwalach filmów naukowych i edukacyjnych, wykorzystywane do nauki w szkołach), czy też autorskie spektakle („Gwiezdny Pył – Największe widowisko Wszechświata”).
We wrześniu 2019 miała premiera widowiska pt. „Na styku dwóch nieskończoności” z muzyką (i wykonaniem) słynnego muzyka rocka progresywnego Józefa Skrzeka (zespół SBB) i z narracją filmową Jerzego Grębosza.
Z zamiłowania podróżnik – antropolog. W swoich podróżach na wyspy Oceanii poznaje pierwotne plemiona i udaje mu się wnikać w ich kulturę.